תוצאות חיפוש עבור "biofeedback"

אפריל 01 2009

The Integration of Biofeedback with psychotherapy

מאת: נושאים: כללי

The following presentation waspart of a lecture given at the Biofeedback Foundation of Europe – Vienna 2006

 

סגור לתגובות

אפריל 04 2009

מה עובד בטיפול פסיכופיזיולוגי ובביופידבק או How Does Biofeedback Cure

מאת: נושאים: כללי

הנסיון הקליני שלנו מלמד כי טיפול פסיכופיזיולוגי או טיפול מבוסס ביופידבק, עוזר מאוד לאנשים. העזרה עשויה להיות בעצם הקטנת הפעילות הפיזיולוגית הקשורה לחרדה (למשל הקטנת פעילות המערכת הסימפטטית) – או בשנוי פסיכולוגי הקשור בחויית שליטה עצמית טובה יותר.

כדי להבין מה בעצם גורם להצלחת טיפול פסיכופיזיולוגי ניתחנו במצגת המופיעה להלן את האלמנטים המרכזים בטיפול כזה:

סגור לתגובות

דצמבר 29 2012

השלוב של ביופידבק ו CBT – פרק מספר Biofeedback a practioner guide. הפרק נכתב על דני חמיאל וארנון רולניק

מאת: נושאים: כללי

לטובת צבור מטפלי הביופידבק מחד ואנשי הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מאידך – אנו מפרסמים כאן פרק מספר שנכתב על ידי דני חמיאל וארנון רולניק. הספר עומד לצאת בעתיד הקרוב כהמשך לספר הקלאסי  Biofeedback a practioner guide שנערך על ידי Schwartz and Andrasik

לאחר התקציר מובא הפרק בפורמט של slideshare לחצו על הכפתור המתאים כדי להגדיל את המאמר

Biofeedback and Cognitive Behavioral Interventions:
Reciprocal Contributions

Daniel Hamiel and Arnon Rolnick

This chapter discusses the integration of two major treatment approaches: cognitive behavioral therapy (CBT) and biofeedback. CBT is a cognitive evidence-based form of therapy used to treat a variety of psychological disorders. Biofeedback is a psycho-physiological treatment that is gradually receiving scientific support for its efficacy. By integrating these two intervention approaches, we take advantage of and empower both of them.

The concept of a common law marriage can be used figuratively to describe the relationship between biofeedback and CBT. A common law marriage is an informal or de facto relationship that is legally recognized as a marriage even though no legally recognized marriage ceremony has been performed. Similarly, these two interventions, CBT and biofeedback, “live together" de facto: both are short-term goal-directed interventions striving for evidence-based status. Early in their relationship, when CBT was simply behavior therapy, it was very clear that both approaches were related to learning theory and were heavily based on relaxation techniques and desensitization. CBT handbooks today do not include chapters about biofeedback (cf. Dobson, 2001; Bond & Dryden, 2005). The biofeedback literature, on the other hand, clearly recognizes the role of cognitive factors in biofeedback interventions. Nevertheless, to the best of our knowledge there is no clear therapeutic protocol that suggests how to integrate the two methods.

The first part of this chapter discusses how biofeedback practitioners can be assisted by cognitive behavioral concepts and techniques, while the second part demonstrates how cognitive behavioral psychotherapists can use biofeedback techniques. The chapter concludes by considering which patients should be directed to which intervention based upon their general attitude and presenting problem.

Biofeedback intervention was originally based on a learning theory model. Neal Miller's classical studies (Miller et al., 1978) did not include cognitive elements, not only because the subjects were animals, but mainly due to the understanding that biofeedback is a trial and error process only involving conditioning elements (Pavlovian and instrumental).

Yet, as biofeedback moved to human subjects, it became clear that thoughts, emotions and interpersonal processes can affect the success of biofeedback intervention. Although the newer definitions of biofeedback have changed to include cognitions and expectations (see Schwartz & Schwartz, 2003), there is still no clear model that suggests how biofeedback practitioners should deliberately integrate such factors into the biofeedback intervention.

From a theoretical point of view, many authors argue that at least part of the efficacy of biofeedback is due to cognitive factors (Wickramasekera, 2002; Meichenbaum, 1976; Holroyd et al., 1984; and Penzien & Holroyd, 2008 for a newer perspective).

One of the reasons for integrating CBT principles into biofeedback is to help biofeedback practitioners use this form of intervention to treat psychological disorders, and particularly anxiety disorders. While some well established protocols for various somatic disorders do exist (see sections 6, 7, and 10 in this book), only a few protocols have been established to treat psychological disorders (Yucha & Montgomery, 2008; Moss, 2002; Leherer, 2007). Moreover, there is no comprehensive model to guide biofeedback practitioners  לאחר  indealing with anxiety disorders. The addition of CBT elements can be very useful for this purpose.

התקציר מובא הפרק בפורמט של slideshare לחצו על הכפתור המתאים כדי להגדיל את המאמר

CBT and Biofeedback from arnon.rolnick

סגור לתגובות

אוקטובר 03 2008

מפגש שני – ד"ר ארנון רולניק : Intake

ד"ר ארנון רולניק -  Intake

 

סגור לתגובות

נובמבר 07 2009

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: HRV

 

 מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן  הפרק הדן ברקע התיאורטי והמעשי לשימוש במשוב חוזר של תדר תהודה של קצב הלב (HRV) שנכתב על ידי ריצ'רד גרוויץ ופול להרר

((Richard N. Gervitz, Paul Lehrer. In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide

 

View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 1 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק. (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

הפרק חולק ל-8 חלקים, הראשון שבהם מסביר מוניחי יסוד משלושת התחומים עליהן מבוססת שיטת הטיפול של ביופידבק: פסיכולוגיה, פיזיולוגיה וטכנולוגיית המידע.

 

Biofeedback 1 Preface
View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 6 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

 

החלק השישי עוסק בביופידבק קולי וסקירה היסטורית של ביופידבק אלקטרו-דרמי.

Biofeedback 6 Other Types Of Bf
View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 8 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

 

החלק האחרון מפרט את אופן השימוש במכשיר מוליכות העור, התייחסות לתופעות ורעשי לוואי (ארטיפקטים), תודות ורשימת סימוכין לפרק כולו. 

Biofeedback 8 Sc Operation
View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 3 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק. (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

בחלק זה מוסבר בהרחבה  השימוש במכשיר EMG, העקרונות הפיסיקליים עליהם מתבסס המכשיר, המגבר הדיפרנציאלי והאופן בו הוא מסייע להפחתת רעשים והפרעות חיצוניות תהליך.

Biofeedback 3 Emg Operation
View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 5 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

בחלק החמישי מוסברת פעולת מכשיר ביו-פידבק מבוסס טמפרטורה: העקרונות הפיסיקליים שבבסיסו, ואפיוני המכשור, המדידה ופענוח הקריאה המתקבלת.

Biofeedback 5 Temp Based Bf
View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

אוקטובר 13 2008

יתר לחץ דם

מאת: נושאים: כללי

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק  (Biofeedback A Practitioner's Guide, M.S. Schwartz)  מובא כאן הפרק הדן בטיפול ביתר לחץ דם באמצעות ביופידבק שנכתב על ידי (ANGELE MCGRADY  ו- WOLFGANG LINDEN  )

סגור לתגובות

יוני 27 2009

הפרעות חרדה וביופידבק (1) : סקירת יעילות של האגודה האמריקאית

המאמר הנוכחי מתבסס על סקירה שלYucha and Gilbert  משנת 2004 בהמשך יובאו גם פרוטוקלים ספציפים יותר

AnxietyLevel 4 Efficacy (Efficacious)

Very few well-controlled, randomized studies have shown biofeedback to be superior toother relaxation and self-control methods for reducing anxiety. Most show biofeedback (EMG,GSR, thermal, or neurofeedback) to be roughly equivalent to progressive relaxation ormeditation. This may be because anxiety is less a disorder of physiology than of attention andcognition, and biofeedback monitors physiological changes. Lehrer, Carr, Sargunaraj, andWoolfolk (1994) evaluated the hypothesis that biofeedback is most effective when applied in thesame modality as the disorder (autonomic feedback for ANS disorders, EMG feedback formuscular, etc.). Self-relaxation techniques have in common the process of using conscious intentto calm oneself, and for anxiety reduction it may matter little which modality is used, because thecentral component is the cognitively-based conscious intent.

Two studies showed biofeedback's efficacy in reducing anxiety without makingcomparisons with other relaxation techniques. Hurley and Meminger (1992) used frontal EMGbiofeedback with 40 subjects trained to criterion and assessed anxiety over time using the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). State anxiety improved more than trait anxiety. Wenck, Leu,and D'Amato (1996) trained 150 7th and 8th-graders with thermal and EMG feedback, and foundsignificant reduction in state and trait anxiety.Roome and Romney (1985) compared progressive muscle relaxation to EMGbiofeedback training with 30 children and found an advantage for biofeedback; Scandrett, Bean,Breeden, & Powell (1986) found some advantage of progressive muscle relaxation over EMGbiofeedback in reducing anxiety in adult psychiatric inpatients and outpatients. Vanathy, Sharma,and Kumar (1998), applying EEG biofeedback to generalized anxiety disorder, comparedincreased alpha with increased theta. The two procedures were both effective in decreasingsymptoms.Rice, Blanchard, and Purcell (1994) studied reduction in generalized anxiety bycomparing groups given EMG frontal feedback, EEG alp ha-increase feedback, EEG alphadecreasefeedback, a pseudo- meditation condition, and a wait- list control. All treatment groupshad comparable and significant decreases in the STAI as well as drops in PsychosomaticSymptom Checklist. Similar results were obtained by Sarkar, Rathee, and Neera (1999) bycomparing the generalized anxiety disorder response to pharmacotherapy and to biofeedback; thetwo treatments had similar effects on symptom reduction. Hawkins, Doell, Lindseth, Jeffers, andSkaggs (1980), concluded from a study with 40 hospitalized schizophrenics that thermalbiofeedback and relaxation instructions had equivalent effect on anxiety reduction. However,Fehring (1983) found that adding GSR biofeedback to a Benson-type relaxation techniquereduced anxiety symptoms more than relaxa tion alone.In conclusion, biofeedback of various modalities is effective for anxiety reduction; it isnot specific, but shares characteristics with other relaxation techniques.

References

Fehring, R.J. (1983). Effects of biofeedback-aided relaxation on the psychological stress symptoms ofcollege students. Nursing Research, 32(6), 362-6.

Hawkins, R.C. II, Doell, S.R., Lindseth, P., Jeffers, V., & Skaggs, S. (1980). Anxiety reduction inhospitalized schizophrenics through thermal biofeedback and relaxation training. Perceptual & MotorSkills, 51(2), 475-482.

Hiebert, B.A., & Fitzsimmons, G. (1981). A comparison of EMG feedback and alternative anxietytreatment programs. Biofeedback & Self Regulation, 6(4), 501-516.

Hurley, J.D., & Meminger, S.R. (1992). A relapse-prevention program: Effects of electromyographictraining on high and low levels of state and trait anxiety. Perceptual and Motor Skills, 74(3 Pt 1), 699-705.

Lehrer, P.M., Carr, R., Sargunaraj, D., & Woolfolk, R.L. (1994). Stress management techniques: Are theyall equivalent, or do they have specific effects? Biofeedback & Self Regulation, 19(4), 353-401.

Rice, K.M., Blanchard, E.B., & Purcell, M. (1993). Biofeedback treatments of generalized anxietydisorder: Preliminary results. Biofeedback & Self -Regulation, 18(2), 93-105.

Roome, J.R., & Romney, D.M. (1985). Reducing anxiety in gifted children by inducing relaxation.Roeper Review, 7(3), 177-179.

Sarkar, P., Rathee, S.P., & Neera, N. (1999). Comparative efficacy of pharmacotherapy and bio-feedbackamong cases of generalised anxiety disorder. Journal of Projective Psychology & Mental Health, 6(1),69-77.

Scandrett, S.L., Bean, J.L., Breeden, S., & Powell, S. (1986). A comparative study of biofeedback andprogressive relaxation in anxious patients. Issues in Mental Health Nursing, 8(3), 255-271.

Vanathy, S., Sharma, P.S.V.N., & Kumar, K.B. (1998). The efficacy of alpha and theta neurofeedbacktraining in treatment of generalized anxiety disorder. Indian Journal of Clinical Psychology, 25(2), 136-143.

Wenck, L.S., Leu, P.W., & D'Amato, R.C. (1996). Evaluating the efficacy of a biofeedback interventionto reduce children's anxiety. Journal of Clinical Psychology, 52(4), 469-473.

סגור לתגובות

מאי 24 2011

ביופידבק, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, וטיפול דינמי

בכנס האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יששומית ולמשוב ביולוגי שהתקיים במאי 2011 נגעתי ביחסי הבינים של ביופידבק, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, וטיפול דינמי.

הכותרת הפרובוקטיבית משהו היתה: "ביופידבק וטיפול קוגניטיבי התנהגותי איזה סוג יחסים יש להם? נשואים פתוחים? ידועים בציבור? יש גם שמועות על יחסים עם טיפול דינמי".

חלק מההרצאה התבסס על פרק שנכתב על ידי דני חמיאל וארנון רולניק בשם :

Biofeedback and Cognitive Behavioral Interventions:
Reciprocal Contributions

חלק אחר של המצגת מבוסס על מאמר שנכתב על ידי ארנון רולניק, אודי גל, דנה בסט וענת ברנע

בשם

The Contribution of Biofeedback in the Treatment of Anxiety Disorders

שני הפרקים התקבלו לפרסום בספר  של Schwartz and Andrasik  - Biofeedback – a Practitioners guide

המצגת מופיעה להלן

BF CBT
View more presentations or Upload your own.

סגור לתגובות

מאי 31 2009

השמוש של ביופידבק בצבא

ביופידבק וגישות של פסיכופיזיולוגיה יישומית מתחילים למצוא בהדרגה את דרכם לעולם הצבאי. להלן נביא שני שימושים של משוב ביולוגי בצבא כפי שכבר תוארו בעשרים שנה האחרונות

  1. התקציר הראשון עוסק בשמושי הביופידבק  מנקודת המבט של הפסיכולוג הפרטני בצבא.
  2. התקציר השני עוסק בשמושי ביופידבק גם למיון, מניעה, וכמובן טיפול

.

The Application of Biofeedback to Psychological Problems in the Military Setting

Arnon Rolnick

Israeli Navy

Published in Biofeedback and Self Regulation, 1992, 17(3), 235.

Military tasks involve exposure to extremely stressful environments,

like diving under the water or being in a small, crowded submarine.

Another more common example is seasickness, which is very frequent

in modern navies that employ the Fast Attack Missile Craft. Previous

work at NASA and by the USAF have shown that biofeedback might

be a useful technique in coping with motion sickness. No work has been

published on the possible application of biofeedback to reduce seasickness

and its effects. In our research we found that young inexperienced

sailors who are exposed to aversive uncontrolled stimuli might develop

profound helplessness reactions. Such sailors are unable to perform their

jobs and suffer from depression and low motivation. Our biofeedback

program therefore also employs psychotherapeutic elements, including

(a) discussing the soldier's attitude and emotional reactions toward the

service, and helping him identify his helplessness reaction; (b) focusing

therapy on "regaining control over physiological and emotional reactions";

(c) EMG, GSR, and temperature biofeedback; (d) exposure to

motion sickness in a simulator; (e) relaxation exercises at the missile

ship; and (f) exposure to real sea conditions. The encounter with the

military environment also may lead to a variety of psychosomatic

problems which require psychological intervention. The unique character

of the military mental health system demands a brief and focused

therapeutic approach. EMG biofeedback is used for relaxation. GSR

biofeedback is used not only as a means of gaining control over

autonomic functions but also as part of psychodynamic psychotherapy:

the patient's galvanic skin responses are presented to him while he is

engaged in psychotherapeutic dialogue. This procedure enables the

patient to experience the link between emotional and physiological

processes and eases his passage into psychotherapy. In summary, the

contribution of biofeedback goes much beyond reducing undesirable

autonomic responses. Control over physiological functions changes the

young soldier's emotional and cognitive attitude, preventing the development

of helplessness while increasing self-efficacy and hope.

Applied Psychophysiology in Military Settings

Amon Rolnick, Sheba Medical Center, Israel

Paul R. Bindlcr,'** Queens College of the City University of New York

26th Annual meeting American Association for Applied Psychophysiology, and Biofeedback. Cinnciamti, March  9-13, 1995

There are three areas where applied psychophysiological methods are relevant in

military settings:

Personnel Selection, psychophysiological measures used to select

personnel best suited for particular tasks.

Primary Prevention, psychophysiological training is used to optimize the performance of military personnel.

Psychophysiological Psychotherapy, psychophysiological methods such as

biofeedback are incorporated into treatment for military personnel diagnosed with

anxiety disorders and stress related illness. Preliminary data are presented reflecting

our model of assessing and training personnel to cope with extreme, traumatic stress

based on research in Israel and the United States

.

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 7 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

בחלק השביעי מובאים עקרונות המודל החשמלי של העור – הפיסיולוגיה והטכנולוגיה המבוססים על המוליכות החשמלית של העור, פרמטרים וסקאלות מדידה, ופענוח התוצאות כולל הדגמת תבניות אופייניות ומשמעותן.

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 4 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

החלק הרביעי עוסק בפענוח הפלט החשמלי המתקבל ממדידת מכשיר ה EMG:

שיטות ישור והחלקה, סכימה, פידבק קולי, פידבק חזותי, יחידות מדידה אובייקטיביות ויחסיות, ספים (THRESHOLDS), שיטות נוספות של ביופידבק, כללי בטיחות, וטיפול בתקלות.

Biofeedback 4 Emg Analisys
View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

דצמבר 20 2009

הסטטוס של ביופידבק בישראל 1986-2010

לקראת הסדנה למתקדמים שאנו עורכים ב 23 לדצמבר השנה, יש מקום להסתכל על הסטטוס של ביופידבק בישראל. האגודה הישראלית לביופידבק הוקמה באמצע שנות השמונים אולם פעילות רצינית הכוללת תהליכי הסמכה מתחילה בראשית שנות התשעים.

הנתון הראשון שכדאי לראות הוא הגדילה במספר החברים

מספר חברי האגודה במהלך השנים 1986-2010

מספר חברי האגודה במהלך השנים 1986-2010

מה הסיבות לגדילה של הביופידבק בישראל?

ב 1993 פרסמנו מאמר על הסטטוס של ביופידבק בישראל ובו ציינו (המאמר באנגלית) את העובדות התורמות להתפתחות התחום בישראל.

How can we then explain the rapid growth of biofeedback in recent
years? We believe that the main reasons are the following:

A) An Increasing interest in stress and stress management technique

Israeli people are in constant state of alertness due to possible
terrorist attacks. It is for this reason that the study of stress has
become a major field in Israel. The Gulf war was a very vivid example of
stress and at that time there was high interest in stress management
technique. Since biofeedback is a very useful method in stress reduction
it is clear that more and more professionals were interested in
Biofeedback.

B) There is greater awarness of integrative medicine

Recent years have witnessed a real inclination towards integrative medicine. This goes together with some concern regarding the effects of many drugs. Biofeedback as a "natural" method is attractive
to many people who search for "alternative" remedies.

C)Privatization of the biofeedback therapy

 As in many European countries, medical and psychological treatments
were for many years governed by public medicine There was only one
medical insurance and very few private practices. Recently Israel has
faced major change and the tendency to use private practices has
increased significantly. The biofeedback clinician certainly enjoys this
revolution.

זאב דניאלי ממינדלייף עוקב אחרי השוק כבר כמה שנים טובות והנה הנתוח שלו (לחץ על הלינק):

אשמח לתגובות על הנתוח שעושה זאב על הסטטוס של ביופידבק בישראל.

נתון נוסף שמעניין להסתכל עליו הוא מידת העניין – או כמות החיפושים שיש עבור המונח ביופידבק, אני משתמש כאן בכל ה google insight for search שלהערכתי הוא יעיל בהשוואה של מילת חיפוש אחת מול אחרת ולאו דווקא ככלי השוואת שינוי מעבר לזמן.

התמונה המוצגת להלן _(שמתעדכנת נכון לתאריך הכניסה הנוכחית לאתר) מראה את היחס בין חיפוש המילים "ביופידבק" מול "טיפול פסיכולוגי" ומול EMDR


תונים אלו עשויים לבלבל משהו. שכן נראית ירידה כללית בהתענינות בכל התחומים הרלוונטים. הייתי מציע להתעניין יותר בנתוני ההשואה. ונראה שהעניין בביופידבר לא רחוק מהעניין בטיפול פסיכולוגי בכלל, ועולה על העניין בשיטת הטיפול EMDR. אשמח לנתוחים אפשרים של ממצאים אלו מהקוראים

סגור לתגובות

אוקטובר 20 2008

הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 2 מתוך 8 יחידות על מדדים

מאת: נושאים: מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

הפרק חולק ל-8 חלקים וזה הפרק השני מתוך השמונה. פרק זה מציג את הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה המבוססות על הפעילות החשמלית המעורבת בכיווץ שרירים, טמפרטורת העור ומדידה פוטו חשמלית של האצבע כאינדיקציה להיצרות כלי דם, ומוליכות חשמלית של העור. כן עוסק  פרק זה בהבדלים בין החפצה למדידה ישירה.

Biofeedback 2 Measurs
View SlideShare document or Upload your own.

סגור לתגובות

אפריל 24 2010

הרצאתה של לינדה קירק בכנס האגודה הישראלית לפסיכפיזיולוגיה יישומית ולמשוב ביולוגי

האגודה הישראלית לפסיכפיזיולוגיה יישומית ולמשוב ביולוגי, ממשיכה בפעילות מבורכת של הזמנת מרצים מחול. לאחר שבסוף דצמבר הופיע כאן ריצרד גבירץ. יזמה האגודה את הגעתה של לינדה קירק. לינדה שהיתה יו"ר האגודה האמריקאית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ולמשוב ביולוגי, העבירה סדנה למטפלי אגודה. תוכן הסדנה מוצג כאן.

teaching biofeedback in israel – lynda kirk
View more presentations or Upload your own.

סגור לתגובות

מאי 21 2009

ד"ר דני חמיאל – התמודדות ילדים במצבי לחץ וטראומה

מאמר זה, שפורסם בעיתון החברה האמריקאת לביופידבק, מציג את תפיסתו של דני חמיאל במושא התמודדות של ילדים במצבי לחץ וטראומה.

המאמר חשוב לא רק בשל נושא , "נפגעי החרדה" שהוא כ"כ מרכזי עבורנו, אלא גם משום שזהו אחד הנסוחים החשובים של הצורך בהתערבויות מבוססות ביופידבק בתוך טיפול CBT.

המאמר מופיע כאן בשלמותו:

סגור לתגובות

Next »