תגובות והכוונות היכולות לשמש את המטפל

 הדף שמוצג כאן לקוח מד"ר אברהם בנימין ז"ל, פסיכוטרפיסט ומורה.  בנימין כתב ספר בשם "הראיון המסייע" הפרק שכאן נלקח מספר זה. הפרק נסרק ועולה לכן באיטיות. אנא סבלנותכם

By | 2017-06-01T19:03:10+00:00 אוקטובר 21st, 2008|הכשרות לאנשי מקצוע, יחסים טיפוליים, כלים למטפלים, למטפלים|סגור לתגובות על תגובות והכוונות היכולות לשמש את המטפל

About the Author: