הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 1 מתוך 8 יחידות על מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק. (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

הפרק חולק ל-8 חלקים, הראשון שבהם מסביר מוניחי יסוד משלושת התחומים עליהן מבוססת שיטת הטיפול של ביופידבק: פסיכולוגיה, פיזיולוגיה וטכנולוגיית המידע.

 

Biofeedback 1 Preface

View SlideShare document or Upload your own.
By | 2017-06-01T19:03:10+00:00 אוקטובר 20th, 2008|הכשרות לאנשי מקצוע, כלים למטפלים, למטפלים, מדדים ומכשירים, מחקר|סגור לתגובות על הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 1 מתוך 8 יחידות על מדדים

About the Author: