הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 4 מתוך 8 יחידות על מדדים

מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

החלק הרביעי עוסק בפענוח הפלט החשמלי המתקבל ממדידת מכשיר ה EMG:

שיטות ישור והחלקה, סכימה, פידבק קולי, פידבק חזותי, יחידות מדידה אובייקטיביות ויחסיות, ספים (THRESHOLDS), שיטות נוספות של ביופידבק, כללי בטיחות, וטיפול בתקלות.

Biofeedback 4 Emg Analisys

View SlideShare document or Upload your own.
By | 2017-06-01T19:03:10+00:00 אוקטובר 20th, 2008|הכשרות לאנשי מקצוע, כלים למטפלים, למטפלים, מדדים ומכשירים, מחקר|סגור לתגובות על הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: חלק 4 מתוך 8 יחידות על מדדים

About the Author: